Beenklachten

Klachten in het been die vanuit de rug komen worden in de volksmondĀ IschiasĀ ofĀ IschialgieĀ genoemd. Eigenlijk is dit een verzamelnaam voor pijn in het verloop van deĀ beenzenuwĀ (n.ischiadicus). Als deĀ uitstralingĀ voorbijĀ de knie komt dan kan er wel eens worden gedacht aan eenĀ hernia.Ā DeĀ zenuwĀ raakt dan ontstoken waardoor er een typerende scherp schietendeĀ pijnĀ vanuit de rug voorbij de knie optreedt.Ā In sommige gevallen kan er dan ookĀ krachtverliesĀ ofĀ gevoelsverliesĀ aanwezig zijn. Toch zijn er ook klachten in het been die overeen kunnen komen met een Ischias maar waarbij de beenpijn eigenlijk uit een andere regio, zoal deĀ rugĀ of deĀ heupĀ komt.

Vroeger werd er bij een hernia al snelĀ geopereerd. Door nieuwe inzichten weten we dat afwachten vaak net zo effectief is.Ā Bij 75% van de mensen geneest een hernia vanzelf binnen 3-6 maanden en verdwijnt de beenpijn.Ā RugklachtenĀ kunnen soms nog wel langer aanwezig blijven.

Het klinkt misschien raar maar gezonde mensen zonder rug- en beenklachten kunnen ook een hernia hebben. Een hernia gaat pas klachten geven als de zenuw ontstoken raakt. Het heeft daarom ook niet altijd zin eenĀ fotoĀ ofĀ MRIĀ te maken.

Hoewel de meeste mensen herstellen blijven sommige mensen na ischias of een hernia (operatie) nog steeds klachten houden. Om er achter te komen wat hier de oorzaak van is, kijken we zowel naar lichamelijke (waar zit het probleem) als geestelijke factoren (bv. hoe ga je met je klachten om). Zo zijn er veelĀ misvattingenĀ rondom rugklachten. Gelukkig zijn wijĀ specialistĀ op dit gebied en helpen je graag verder.

 

Hamstring blessure

Hamstring blessures komen veel voor bij voetbal en andere veldsporten. Voetballen heeft een gunstig effect op de gezondheid en zorgt voor een verhoogde fitheid bij kinderen en volwassenen. Daarom kan voetbal dus een goede ondersteuning zijn voor een gezonde leefstijl. Het is echter een sport die op hoge intensiteit wordt uitgevoerd. Veel veranderen van richting en snelheid, waarbij je lichaam hoge impacts moet verwerken en waarbij de kans op contact tussen jou en je tegenstander hoog is. Dit geeft een verhoogd risico op een hamstring blessure.