Fysiotherapie

Online fysiotherapie vergoed vanuit de zorgverzekering

Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit hebben besloten per direct de online intake bij fysiotherapiepraktijken te vergoeden vanuit de zorgverzekering. Dit betekent dat fysiotherapeuten een ‘(screening), intake en onderzoek’ mogen declareren bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Dankzij de nieuwe regels kunnen, voor fysiotherapie verzekerde patiënten, zich tijdens de coronacrisis online laten helpen door een fysiotherapeut. Patiënten hoeven hierdoor niet naar de praktijk te komen.

Om besmettingsrisico te voorkomen hebben praktijken maatregelingen genomen en laten alleen nog maar de noodzakelijke zorg in de praktijk doorgaan voor patiënten die geen symptomen van het coronavirus vertonen. Een online consult, ook wel ‘zorg op afstand’ genoemd, viel tot voorheen alleen onder de declarabele zorg als de patiënt al onder behandeling was bij de fysiotherapiepraktijk. Een online intake met een nieuwe client was hierdoor niet mogelijk omdat de intake in de praktijk moest plaatsvinden bij de fysiotherapeut. Door de nieuwe regels valt ook een online intake onder declarabele zorg.

Ontlasten van ziekenhuizen en huisartsenpraktijken
Voor ziekenhuizen en huisartsenpraktijken is het van groot belang dat de fysiotherapeutische zorg voor mensen met lichamelijke klachten zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Dit om de ziekenhuizen en huisartsenpraktijken daar waar mogelijk te ontlasten.

Online intake
Om de online intake te vergemakkelijken heeft fysiotherapie website Hierhebikpijn.nl haar online fysiotherapie check gratis beschikbaar gesteld aan alle fysiotherapiepraktijken in Nederland. Praktijken kunnen de online fysiotherapie check met een paar muisklikken op hun website plaatsen en zo gebruiken als voorbereiding op een online intake.

Ingang van de regeling
De nieuwe uitzonderingsmaatregel voor ‘zorg op afstand’ gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart en zal actief blijven zolang de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van kracht zijn.